SnoreStop

 
Move More
SnoreStop
Details
SnoreStop

2,500 บาท
Views : 522 | Order now : 0
บรรจุ 60 เม็ด ทานได้ประมาณ 1 เดือน
 
ยาลดอาการนอนกรน
 
คุณภาพเยี่ยมจากอเมริกาที่ได้รับการรับรองจากเภสัชกรและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 
อาการนอนกรนนั้นเป็นความผิดปกติของการนอนและการหายใจที่เกิดจากการอัก
 
เสบของเนื้อเยื่อจนทำให้ทางเดินหายใจแคบลง
 
รวมไปถึงการอุดตันของรูโพรงจมูก
 
คุณสมบัติของยาลดอาการกรน SnoreStop
 
- ช่วยทำให้เนื้อเยื่อหดตัวลง
 
เปิดทางให้อาการผ่านจากปากไปสู่ทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้น
 
- 79.5% ของผู้ทดลองใช้เห็นผลและอาการดีขึ้น
 
- ไม่ทำให้ผู้ใช้ติด และไม่มีปฏิกิริยากับยาชนิดอื่น
 
- ไม่มีผลข้างเคียง
 
- ไม่ทำให้ง่วง
 
- ไม่ใช้กลูเตนเป็นส่วนผสม
 
วิธีรับประทาน
 
ใช้ยานี้เพื่อลดอาการกรนเพียงชั่วคราว
 
ผลการใช้ยาอาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น สุขภาพของผู้ใช้ยา
 
การรับประทานอาหารและการใช้ชีวิต
 
เคี้ยว 1 เม็ด เป็นเวลา 30 นาทีก่อนนอน และ เคี้ยวอีก 1 เม็ดก่อนนอน
 
เพื่อให้ผลดีที่สุด ควรเว้นระยะอย่างน้อย 15 นาทีจากอาหารและยาชนิดอื่นๆ
 
ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และสตรีตั้งครรภ์