Colon Hydrotherapy

 
Move More
Colon Hydrotherapy
Move More
Colon Hydrotherapy
Details
Colon Hydrotherapy Colon Hydrotherapy

Undisclosed
Views : 239 | Order now : 0
Colon Hydrotherapy เป็นเครื่องมือใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น  สำหรับทำความสะอาดลำไส้ใหญ่ เช่น ก่อนการฉายรังสี หรือส่องกล้องตรวจสอบ  โดยมีชื่อว่า  Aquanet EC -2000  นำเข้าจากประเทศแคนาดาถูกออกแบบเพื่อให้การรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยและความสะดวกในการดำเนินการสำหรับการบำบัดเฉพาะ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย  โดยวัสดุที่มีประสิทธิภาพสูงและส่วนประกอบที่ได้มาตรฐานสากล
                ในทางการแพทย์จะใช้น้ำ เกลือ หรือใช้สารที่กระตุ้นให้ลำไส้ขับน้ำออกมา แล้วทำให้อุจจาระนุ่ม และถูกขับถ่ายออกมาได้ง่าย  ถ้าทำเองที่บ้านจะใช้น้ำอุ่นธรรมดา แต่ปัจจุบันมักมีการผสมสารบางอย่าง เช่น กาแฟ น้ำผึ้ง สมุนไพร โดยเชื่อว่าจะขับพิษได้มากขึ้น ในสถานพยาบาลเอกชนที่ทำการสวนล้างลำไส้ ในรูปแบบของการ “ล้างพิษ”  ก็จะใช้สารต่าง ๆ กันออกไป นอกจากนียั้งมีการสวนล้างลำไส้ใหญ่ส่วนบน  ซึ่งต้องใส่ท่อเข้าไปลึก ซึ่งคนทั่วไปทำเองไม่ได้แพทย์จะทำการสวนล้างลำไส้ ในกรณีการสวนล้างลำไส้ควรจะทำในรายที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เท่านั้น  ได้แก่
                     - ผู้ป่วยท้องผูกเฉียบพลัน
                     - ผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรัง โดยทำเป็นครั้งคราว เฉพาะเมื่อมีอาการท้องผูกรุนแรง
                     - ผู้ป่วยที่มีตับวาย
                     - ผู้ป่วยที่ต้องเตรียมลำไส้ใหญ่ก่อนการผ่าตัด หรือ การส่องกล้อง
คนปกติทั่วไปไม่ควรจะสวนล้างลำไส้เป็นประจำ หรือต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ๆนอกจากจะมีข้อบ่งชี้ข้างต้นวิธีนี้นิยมทำกันมาช้านานโดยนักวิชาการทางการแพทย์บางกลุ่มเชื่อว่าเป็นการล้างพิษจากร่างกายที่ได้ผลและทำให้ร่างกายมีอายุยืนยาวขึ้น ผิวพรรณผุดผ่อง การสวนลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟมักจะแนะนำให้ทำอย่างสม่ำเสมอเดือนละหนึ่งครั่ง
การล้างลำไส้มีประโยชน์และผลดีอย่างไร 
1. ช่วยทำความสะอาดลำไส้ และแบคทีเรียที่เป็นโทษต่อร่างกาย สารพิษต่างๆจะถูกชะล้างออกไป ลดการสะสมของสารพิษ เมื่อสารพิษเหล่านี้ถูกกำจัดออกไป ลำไส้จะสามารถทำงานได้ตามปกติ 
2. เป็นการบริหารกล้ามเนื้อลำไส ้ ของเสียที่ตกค้างมีผลทำให้ลำไส้อ่อนแอลง และทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ การล้างลำไส้จึงเป็นการช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อลำไส้ให้ทำงานได้มากขึ้น กล้ามเนื้อลำไส้ที่แข็งแรงและทำงานได้อย่างเป็นจังหวะ จะช่วยทำให้การผลักดันของของเสีย เช่น กากอาหาร และอุจจาระออกจากลำไส้ได้เร็วขึ้น ไม่เกิดสารตกค้างจนกลายเป็นพิษ 
3. ทำให้ลำไส้มีขนาดเป็นปกติ เมื่อลำไส้ทำงานอย่างผิดปกติ จะส่งผลให้โครงสร้างและขนาดลำไส้เปลี่ยนไป ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆตามมา การล้างลำไส้ ช่วยให้ลำไส้เกิดการเคลื่อนตัว ช่วยลดอาการบวมหรือโป่งพองของลำไส้ อันเนื่องมาจากการที่มีของเสียอุดตันบริเวณนั้น ทำให้ลำไส้มีรูปร่างปกติตามธรรมชาติ การรักษาด้วยวิธีอื่นๆ อาจทำให้ลำไส้กลับคืนสู่รูปทรงปกติได้เพียงระยะสั้นเท่านั้น 
4. กระตุ้นจุดตอบสนองของระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งอวัยวะทุกส่วนจะมีการทำงานเชื่อมต่อกับลำไส้โดยจุดตอบสนอง การล้างลำไส้เป็นการช่วยกระตุ้นจุดที่ว่านี้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อร่างกายโดยรวม เช่น ตับ ถุงน้ำดี ตับอ่อน ไต ต่อมน้ำเหลือง และการหมุนเวียนของเลือด เป็นต้น
 

 พร้อมอุปกรณ์  ดังนี้

No. Description Qty
U4310 Aquanet EC-2000 1
U4330 Optional Additive Kit 1
U4350 Disposable drip Tray Assembly 1
U4316-G Disinfecting Solution-Gallon 2
U4317 MetriTest Strips 2
U2702 5 Micron Sediment Pre-Filter 2
U2704 Carbon Briquette Filter 2
U2711 Aquanet UV Replacement Bulb 1
U2713 Fluorescent Replacement Bulb 1
U8125 Cleaning Brush 1
U8143 Speculum Kits-Regular Size (purple bags) 25
U8144 Speculum Kits-Small Size (brown bags) 25
U8116 Pro-Fit Regular Speculum Kits (blue bags) 25
U8117 Pro-Fit Speculum Kit-small (Green bags) 25
U4315-192 192 Disposible Drip Trays 1
U8407 Colon Therapy chart 1