ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน


หลังจากทำการโอนเงินแล้ว แจ้งทางไลน์ทันที เพื่อให้ทางเรารับทราบ