ติดต่อเรา

บริษัท บราโว่ เมดิคอล เทค จำกัด

BRAVO MEDICAL TECH CO., LTD.

เลขทะเบียน 0105544116970
ประกอบธุรกิจ จำหน่ายเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง เครื่องใช้เสริมความงาม ยางเทียมฯ
หมวดธุรกิจ ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
สถานะ ยังดำเนินกิจการอยู่
วันที่จดทะเบียน 4 ธันวาคม 2544
ทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท
ที่ตั้ง 5 ซอยวิภาวดีรังสิต 38 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกดปุ่มด้านล่าง