เครื่องตรวจโควิด – 19

แปลผลการตรวจวิเคราะห์
การทดสอบให้ผลลบ : ปรากฏแถบสีเพียง 1 แถบในบริเวณเส้นควบคุม (C) ไม่พบไวรัส SARS-CoV-2 แอนติเจนอย่างไรก็ตามผลการทดสอบมิได้แยกการติดเชื้อ COVID-19 การทดสอบให้ผลบวก : ปรากฏแถบสี 2 แถบในบริเวณเส้นควบคุม (C) และเส้นทดสอบ (T) ผลการทดสอบพบไวรัส SARS-CoV-2 แอนติเจน ไม่สามารถแปลผลการทดสอบ : ไม่ปรากฏแถบสีบริเวณเส้นควบคุม (C) ทดสอบอีกครั้งด้วยแถบทดสอบใหม่
วิเคราะห์ผลการศึกษา
ความไวเชิงวินิจฉัย : ตัวอย่างบวกจำนวน 50 ตัวอย่าง จะต้องรายงานจำนวนที่ให้ผลบวก ของตัวอย่างบวกจริงที่ตรวจ ความจำเพาะเชิงวินิจฉัย : ตัวอย่างลบ 100 ตัวอย่าง และตัวอย่างมีโอกาสให้ผลบวกปลอมจำนวน 20 ตัวอย่างจะต้องรายงานตัวอย่างที่ให้ผลลบ ต่อจำนวนตัวอย่างลบที่ตรวจ
วิธีการใช้งานเครื่องตรวจโควิท ขั้นตอนแรกกรุณาศึกษาข้อมูลการใช้เพื่อรักษาความปลอดภัย
  1. ฉีกซองของแท่นตรวจและวางแท่นตรวจบนพื้นที่ราบ
  2. นำก้านตรวจสอบและสอดยอดก้านที่ซับน้ำได้เข้าไปในรูจมูก ในความลึกประมาณ 1.5 เซนติเมตร และหมุนก้านตรวจโดยออกแรงพอสมควรประมาณ 5 รอบให้สัมผัสกับด้านในของโพรงจมูก เพื่อเก็บของเหลวในจมูกให้ติดมากับก้านตรวจและค่อยๆนำก้านตรวจออกจากจมูก ทำซ้ำเหมือนเดิมกับรูจมูกอีกด้านหนึ่ง
  3. นำตัวหลอดน้ำยาตรวจเปิดฝาออก และนำก้านตรวจที่ได้ จุ่มลงในน้ำยา ขณะคนให้บีบปลายก้านตรวจที่อยู่ในหลอดน้ำยาประมาณ 10-15 ครั้ง ก่อนนำออกจากหลอดให้ปาดน้ำยาที่ขอบหลอดเพื่อเอาน้ำยาและของเหลวออกจากก้านตรวจให้มากที่สุด (ทิ้งก้านตรวจตามมาตรฐานของขยะพิษที่ปลอดภัยแล้วปิดฝาของหลอดค่อยๆหยดน้ำยาตรวจเบาๆ 3 หยดที่แท่นตรวจในจุดหลุมตรวจ)
  4. รอดูผลได้จากนั้น 10-20 นาที แต่ผลที่ออกมาหลังจาก 20 นาที อาจจะคลาดเคลื่อนและไม่น่าเชื่อถือ
  5. ผล Positive (บวก) จะมีสองขีดปรากฏขึ้น โดยความเข้มของขีดสีไม่สำคัญแต่หนึ่งขีดจะแสดงที่ตัว C และอีกขีดจะแสดงที่ตัว T นั้นแสดงว่าของเหลวที่คุณตรวจมี Antigen ของไวรัสอยู่ ให้ช่วยอยู่ที่บ้านแล้วแจ้งหมอประจำตัวหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
  6. ผล Negative (ลบ) จะมีขีดปรากฏเฉพาะที่ตัว C แสดงว่าของเหลวที่คุณตรวจไม่มี Antigen ของไวรัส หรือมี Antigen น้อยมากจนชุดตรวจจับไม่ได้ แสดงว่าผู้ตรวจไม่น่าจะได้รับเชื้อไวรัวโควิดในขณะนี้ แต่ถึงอย่างนั้นถ้าคุณมีอาการหรือสงสัยว่าจะติดโควิด ช่วยอยู่บ้านและติดต่อหมอประจำตัว
  7. Invalid (คลาดเคลื่อน) ถ้าไม่มีขีดปรากฏขึ้นเลย หรือแสดงผลแค่ที่ตัว T นั้นแสดงว่ามีข้อผิดผลาดบางอย่างเกิดขึ้นขณะทำการตรวจ คุณช่วยเช็คดูว่าคุณทำทุกขั้นตอนตามคู่มือการใช้งานหรือไม่ และช่วยทำการตรวจซ้ำอีกครั้งโดยใช้อุปกรณ์ชุดใหม่ทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>