เลเซอร์เพื่อการเลิกสูบบุหรี่

เลเซอร์เพื่อการเลิกสูบบุหรี่

     การสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาที่จะสูบ แต่ถ้าสูบไปแล้วก็มีโอกาสที่จะเลิกสูบได้ยาก นอกจากจะเป็นภัยต่อร่างกายผู้สูบเองซึ่งก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เช่นถุงลม-โป่งพอง โรคมะเร็ง โรคปอด ฯลฯ ยังส่งผลเสียต่อบุคคลรอบข้างที่สำคัญคือบุคคลในครอบครัวของผู้สูบบุหรี่เอง ซึ่งในปัจจุบันมีการรณรงค์เพื่อการเลิกสูบบุหรี่ ในบริเวณสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร ฯลฯ และมีหลายคนที่คิดจะเลิกสูบแต่ไม่สามารถทำได้สำเร็จต้องทุกข์ทรมานมาก เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ 

     ปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่ล่าสุด โดยใช้ “เลเซอร์” เพื่อการช่วยในการเลิกสูบบุหรี่เป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องทนทุกข์ทรมาน ไม่ทุรนทุราย ไม่หงุดหงิด ไม่อยากที่จะกลับไปสูบบุหรี่อีก นวัตกรรม เลเซอร์ นี้เป็นเครื่องเลเซอร์ชนิด Cool Laser ไม่มีลำแสงให้เห็น(แต่ต้องใช้แว่นป้องกันแสง) เป็นเลเซอร์คลื่นความถี่ต่ำจากประเทศอังกฤษ

     ในการใช้เลเซอร์ ชนิดนี้กระทำที่จุดต่างๆของร่างกายจำนวน 31 จุดเพื่อกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดฟิน เพื่อช่วยให้ร่างกายสดชื่นอันส่งผลให้การเลิกสูบบุหรี่เป็นไปได้ง่าย สารเอนโดฟินที่ร่างกายผลิตออกมาจะส่งผลให้ไม่หงุดหงิดหลังจากรับประทานอาหารแล้ว ด้วยเลเซอร์ จะช่วยให้ไม่อยากสูบบุหรี่จะเห็นผลได้ค่อนข้างชัดเจน

     การใช้เลเซอร์ บำบัดเพื่อการเลิกสูบบุหรี่นี้ไม่ทำให้ร่างกายรู้สึกเจ็บปวด ระคายเคืองบนผิวหนังแต่อย่างใด ไม่เกิดรอยไหม้เขียวฟกช้ำใดๆ ทั้งสิ้น ใช้ระยะเวลาในการบำบัด 3-5 ครั้ง โดยบำบัดวันแรกและวันที่สอง หรือบางรายต้องบำบัดครั้งที่สามอีกครั้งหนึ่งและเว้นไปอีกประมาณ 3-4 สัปดาห์ อีก 1 หรือ 2 ครั้ง ส่วนมากประมาณ 3 ครั้งใน 1 คอร์ส หลังจากบำบัดแล้วจะไม่รู้สึกอยากบุหรี่อีกเลย

     สิ่งที่ควรระวังและควรปฏิบัติหลังจากบำบัดด้วยเลเซอร์แล้วคือ รับประทานวิตามินซี 100 มิลลิกรัม 3 มื้อ (เช้า – กลางวัน – เย็น) ครั้งละ 1 เม็ดดื่มน้ำตามมากๆ และออกกลำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายได้อีกทางหนึ่ง และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ สิ่งสำคัญตัวผู้เลิกสูบบุหรี่เองจะต้องมีความตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ด้วย รวมทั้งครอบครัวและผู้ไกล้ชิดก็เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องคอยเป็นกำลังใจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้การเลิกสูบบุหรี่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากขึ้น

เลเซอร์เพื่อการเลิกสูบบุหรี่

     บางคนกลัวว่าเมื่อเลิกสูบบุหรี่แล้วจะทำให้รับประทานอาหารมากขึ้น สิ่งเหล่านี้จะถูกขจัดโดยการใช้โปรแกรมเลเซอร์ควบคุมน้ำหนักให้คงที่ ซึ่งการควบคุมนี้จะใช้เลเซอร์บำบัดไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายตามหลักการควบคุมน้ำหนัก โดยจะทำการกระตุ้นร่างกายไม่รู้สึกอยากกินจุบ กินจิบ หรือบางครั้งจะมีความรู้สึกอยากรับประทานอาหารบางชนิด

อาการเหล่านนี้จะถูกบำบัด โดยเลเซอร์ทำให้เราไม่รู้สึกอยากรับประทานอาหารเพิ่มอีกต่อไป

เลเซอร์ขจัดความเครียด

     เมื่อเรารู้สึกทำงานมากมีปัญหาในการดำเนินชีวิตที่รู้สึกว่ามีความเครียดมีอารมณ์หงุดหงิดอยู่ตลอดเวลา อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย มีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่สะสมมาเป็นเวลานาน ปวดไมเกรน นอนไม่หลับ อันจะส่งผลให้ชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขอาจจะส่งผลให้สุขภาพจิตของเรานั้นเสื่อมโทรมลงไปทุกวันด้วย

     เลเซอร์ บำบัดเพื่อขจัดความเครียดนี้จะช่วยให้ร่างกายของเรารู้สึกสดชื่น การบำบัดด้วย เลเซอร์ นี้จะควบคุมร่างกายให้หลั่งสาร ”เอนโดฟิน” หรือสารแห่งความสุขที่เรารู้จักกันดีในร่างกาย รู้สึกสดชื่น ไม่หงุดหงิด อารมณ์ดี

     การบำบัดด้วย เลเซอร์ ชนิดนี้ใช้ระยะเวลาในการบำบัด 3-5 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับสภาวะความเครียดของแต่ละบุคคลที่ต่างกันออกไป อาการเหล่านี้จะผ่อนคลายทำให้ไม่เครียด นอนหลับ อาการปวดไมเกรนหายไป การบำบัดอาจจะเป็นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นไปตามการวินิจฉัยของแพทย์ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกดปุ่มด้านล่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>